Character: Wang Yi
Series: Dynasty Warriors 8
Source